سیروانی نوێ پاڵەوانی خولی ( ژێر 20 ساڵان )ـــی نایابی کوردستان بۆ وەرزی 2023-2024 .

سیروانی نوێ پاڵەوانی خولی ( ژێر 20 ساڵان )ـــی نایابی کوردستان بۆ وەرزی 2023-2024 .

بەوێنە : سیروانی نوێ پاڵەوانی خولی ( ژێر 20 ساڵان )ـــی نایابی کوردستان بۆ وەرزی 2023-2024 .

فۆتۆ / بڕیار عەباس